(BĐT) - Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) thông báo tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Long Hậu vừa thông bóa tái bổ nhiệm ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 3 năm từ năm 2021 - 2024, kể từ ngày 5/3/2021 và báo cáo đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sắp tới.

Được biết, trước đó, ông Sơn được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc từ ngày 2/3/2012.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 643,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 199,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,5% và 39,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 7,5% lên 2.599,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là tồn kho đạt 699,7 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 693,6 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 524,4 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản.