Long An mời thầu Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế 360 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Long An (Bên mời thầu) vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) rộng rãi Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An với tổng chi phí thực hiện dự kiến 360 tỷ đồng. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 23/2 - 28/4/2021, địa điểm phát hành HSMT là Sở Y tế tỉnh Long An.
Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An được thực hiện tại trên khu đất 14.126 m2. Nguồn Internet
Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An được thực hiện tại trên khu đất 14.126 m2. Nguồn Internet

Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An được thực hiện tại số 93, Quốc lộ 62, Phường 6, TP. Tân An, trên khu đất 14.126 m2. Thời gian thực hiện Đề án là 50 năm.

Mục tiêu của Đề án là đảm bảo hoạt động đào tạo của Trường Trung cấp Y tế Long An về số lượng, chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng nhân lực của Long An, các vùng lân cận và cung ứng nguồn lực cho nước ngoài; nâng cấp Trường Y tế Long An lên bậc cao đẳng để bảo đảm chức năng, phạm vi đào tạo chủ động của Trường.

Chuyên đề