(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Long An (Bên mời thầu) vừa thông báo hủy thầu đối với 2 gói xây lắp thuộc Dự án Đường cặp kênh Tây, dự án thành phần 2 đoạn từ kênh 5 đến Đường tỉnh 824, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 205.995.082.000 đồng, chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Long An. 2 gói thầu xây lắp thuộc dự án này là Gói thầu 5a Thi công xây dựng đoạn Km4+455,88 - Km6+000 (giá gói thầu là hơn 64,874 tỷ đồng) và Gói thầu 5b Thi công xây dựng đoạn Km6+000 - Km7+368,8 (giá gói thầu là 60,603 tỷ đồng) được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, cùng mở thầu ngày 25/2/2020.

Theo thông tin Bên mời thầu công bố, Gói thầu 5a có 2 nhà thầu tham dự, Gói thầu 5b có 3 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, không có nhà thầu nào vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật tại cả 2 gói thầu.