(BĐT) - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar vừa có báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, doanh thu thuần quý III/2020 đạt 255,4 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý III/2019; lợi nhuận gộp giảm 31%, đạt 53,2 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính quý III/2020 là âm 1,6 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng quý III/2020 của Mekophar chưa đến 1 tỷ đồng đạt 0,7 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số 17,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Mekophar đạt 24 tỷ đồng, chưa bằng 1 nửa so với cùng kỳ năm 2019.

Tại thời điểm cuối quý III/2020, tổng tài sản của Mekophar đạt 1.439 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 13%.