Lợi nhuận gộp tháng 1 đạt 16 tỷ đồng nhưng không đến từ mảng kinh doanh chính.
Lợi nhuận gộp tháng 1 của DPR gấp 3 lần cùng kỳ

Trong tháng 1/2019, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) ghi nhận sản lượng cao su tăng nhẹ so với cùng kỳ đạt gần 1.394 tấn sản phẩm, thực hiện được 9% kế hoạch cả năm. Với sản lượng trên, công ty tiêu thụ được 1.283 tấn, tăng trưởng 21% và hoàn thành 8,3% kế hoạch năm.

Trong tháng vừa qua, DPR đã xuất khẩu gần 240 tấn với giá bán bình quân 32,7 triệu đồng/tấn. Sản lượng tiêu thụ trong nước đạt 1.044 tấn với giá bán 29,3 triệu đồng/tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 338.927 USD, chỉ bằng 33% so với cùng kỳ và thực hiện 4,6% kế hoạch năm.

Về tài chính, doanh thu tháng 1 ghi nhận 57 tỷ đồng, tăng trưởng 31% và đạt 8,7% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu mủ cao su chỉ đi ngang ở mức 39 tỷ; còn doanh thu tài chính, cây cao su và khác hơn 18 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh ghi nhận 16 tỷ trong tháng 1, gấp 3 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng, cho thấy lợi nhuận của công ty không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong năm 2018, doanh thu DPR giảm nhẹ nhưng công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 5% lên 235 tỷ đồng nhờ giá vốn thấp hơn cùng khoản lợi nhuận khác tăng cao.

Trên thị trường, cổ phiếu DPR bất ngờ tăng mạnh từ đầu năm 2019 và hiện giao dịch tại vùng giá khoảng 39.000 đồng/cp.

Lợi nhuận gộp tháng 1 của DPR gấp 3 lần cùng kỳ ảnh 1
Theo NDH