Lợi nhuận của TDC tăng vọt trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu là 357,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 55,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,3% và 527% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do doanh thu chủ yếu là doanh thu bất động sản tăng. Cụ thể, doanh thu bất động sản đạt 570 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ chỉ 404 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu là 954 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 78,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,7% và 251,8% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.313,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 127,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 61,2% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề