Công ty CP Camimex Group (HoSE: CMX) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2019 với mức lãi ròng sụt giảm tới gần 63 tỷ đồng sau kiểm toán.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó kết thúc năm 2019 Camimex đạt 951 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 10,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 77,7 tỷ đồng giảm gần 44% so với con số hơn 140 tỷ đồng được công bố tại báo cáo tự lập.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do lợi nhuận gộp giảm 13,7 tỷ đồng kiểm toán trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Kết quả hoạt động tài chính giảm gần 47 tỷ đồng do điều chỉnh thay đổi tài sản góp vốn vào công ty con năm 2013 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất bị loại trừ theo chuẩn mức kế toán làm ảnh hưởng sai sót trọng yếu đến tình hình tài chính hợp nhất của đơn vị. Ngoài ra chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng được điều chỉnh tăng làm lợi nhuận giảm hơn gần 2,6 tỷ đồng nữa.

Được biết trước đó khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2019 thì Camimex Group đã bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, Camimex Group điều chỉnh giảm chỉ tiêu tổng doanh thu thuần xuống 940 tỷ đồng, giảm tới 64,35% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua trước đó là 2.637,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 53,3% xuống còn 100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 54,71% xuống còn 90 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này theo số liệu đã được kiểm toán thì CMX chỉ vượt nhẹ mục tiêu về doanh thu trong khi đó mục tiêu lợi nhuận chỉ hoàn thành được 92% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế và 86% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Theo Trí thức trẻ