(BĐT) - Mua sắm tập trung đã và đang  được nhiều địa phương và doanh nghiệp nhà nước triển khai. Thực tiễn triển khai cho thấy, đây là một hướng đi đúng, không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước do mua sắm số lượng lớn, tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm, mà còn tạo điều kiện đồng bộ chất lượng hàng hóa, hỗ trợ phát triển sản xuất và khuyến khích nhà thầu trong nước “nâng tầm”.
Lợi ích kép của mua sắm tập trung

Nhằm cung cấp bức tranh tổng thể và phân tích những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị, các nhà thầu thực hiện mua sắm tập trung, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Lợi ích kép của mua sắm tập trung”. Chuyên đề cũng giới thiệu những cách làm chuyên nghiệp, bài bản của nhiều đơn vị, năng lực của các nhà thầu Việt, các sản phẩm trong nước khẳng định được thương hiệu khi tham gia đấu thầu mua sắm tập trung.