(BĐT) - Ngày 23/3 tới, Công ty CP Logistics Vinalink (mã chứng khoán: VNL) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/4/2021.

Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2020 qua 2 đợt là 15% bằng tiền. Trước đó vào giữa tháng 12/2020, Công ty đã trả cổ tức với tỷ lệ 7%.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.202 tỷ đồng, tăng 33,56%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 28,79 tỷ đồng và 23,18 tỷ đồng, tương ứng tăng 25,39% và 28,69% so với năm 2019.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của VNL gần 402 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.