Loại PCC2, VNECO trúng gói thầu làm đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa thông báo lựa chọn Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) thực hiện Gói thầu số 9 Xây lắp từ vị trí T64 đến vị trí điểm cuối (đoạn G8 - ĐC) và ngăn lộ thuộc Dự án Đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 89,71 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Giá gói thầu là 90,17 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 330 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu do EVNNPT làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam mời thầu, sử dụng nguồn vốn EVNNPT.

Theo Bên mời thầu, có 2 nhà thầu tham dự nhưng Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (PCC2) có giá dự thầu cao hơn nên bị loại. Chủ đầu tư và VNECO đã ký kết hợp đồng triển khai Gói thầu.

Đại diện VNECO cho biết, nhìn chung, việc triển khai loại hợp đồng theo đơn giá cố định trong mấy năm qua rất khó khăn vì giá vật tư, thiết bị, nhân công… biến động bất thường theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên, Nhà thầu sẽ nỗ lực để thực hiện thành công Gói thầu.

Theo tìm hiểu, từ tháng 2/2020 đến nay, VNECO được công bố trúng 24 gói thầu ngành điện (với tư cách độc lập hoặc thành viên liên danh).

Chuyên đề