#đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Loại PCC2, VNECO trúng gói thầu làm đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt

(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa thông báo lựa chọn Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) thực hiện Gói thầu số 9 Xây lắp từ vị trí T64 đến vị trí điểm cuối (đoạn G8 - ĐC) và ngăn lộ thuộc Dự án Đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt.