(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình (QLĐTXDCT) Nhà Bè (TP.HCM) đã có văn bản trả lời kiến nghị của các nhà thầu tại 3 gói thầu mà Báo Đấu thầu vừa thông tin trên số báo ra ngày 20/12/2016. Bên mời thầu đưa ra lý do cụ thể hơn để loại nhà thầu. Trong khi đó, ngân hàng bày tỏ quan ngại.
Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội cho biết, đây là lần đầu tiên ngân hàng này nhận phản hồi của các nhà thầu về tính không đạt của thư xác nhận cung cấp tín dụng. Ảnh: Nhã Chi

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội cho biết, đây là lần đầu tiên ngân hàng này nhận phản hồi của các nhà thầu về tính không đạt của thư xác nhận cung cấp tín dụng. Ảnh: Nhã Chi

Quá nhiều điều kiện đi kèm

Ban QLĐTXDCT Nhà Bè cho biết, để cụ thể hóa nội dung yêu cầu về nguồn lực tài chính cho Gói thầu, Bên mời thầu đã quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT): “Nhà thầu phải được một tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết với Chủ đầu tư (Ban QLĐTXDCT huyện Nhà Bè) là nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng và đảm bảo cung cấp tín dụng dành riêng cho việc thực hiện gói thầu này với hạn mức tối thiểu bằng 27,5 tỷ đồng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng”.

Theo đánh  giá của Ban, HSMT chọn phương thức yêu cầu về nguồn lực tài chính theo Mẫu 12 (nguồn lực tài chính) trong Mẫu số 02 Thông tư số 03/2015/TT-BKH “Là thư cam kết của một tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét”. HSMT chỉ quy định nội dung cam kết, không quy định mẫu cam kết, khi tham dự thầu, nhà thầu có thể sử dụng các mẫu cam kết khác nhau tùy thuộc vào từng tổ chức tín dụng nhưng phải có nội dung phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu của HSMT.

Cũng theo thông tin từ Ban QLĐTXDCT Nhà Bè, cả hai nhà thầu đã cung cấp thư xác nhận cung cấp tín dụng (Chi nhánh TP.HCM và Chi nhánh Ninh Bình), tuy nhiên, nội dung không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT vì có nhiều điều kiện đi kèm.

Cụ thể, những điều kiện kèm theo được Ban chỉ rõ: “Ngân hàng xác nhận sẽ cung cấp tín dụng cho Công ty với số tiền tối đa 27,5 tỷ đồng để Công ty thực hiện gói thầu trên cơ sở đánh giá tính pháp lý, hiệu quả, khả năng trả nợ gốc, lãi… với điều kiện Công ty đáp ứng đủ các điều kiện tín dụng hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Quân đội”. Do đó, theo Ban, thư xác nhận cung cấp tín dụng này được đánh giá không đạt là hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của HSMT và quy định của pháp luật.

Theo Tập đoàn Phúc Lộc, trong quá trình giải trình theo yêu cầu của tư vấn xét thầu, bên mời thầu (BMT) không đưa ra ý kiến làm rõ nội dung của cam kết tín dụng. Tư vấn đấu thầu đã yêu cầu Tập đoàn Phúc Lộc làm rõ hồ sơ dự thầu (HSDT) với 20 nội dung trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT). Nhà thầu Phúc Lộc đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu giải trình và chứng minh tất cả các nội dung cần làm rõ trong HSĐXKT và HSDT của nhà thầu đã đáp ứng yêu cầu của HSMT. Mặc dù “cam kết tín dụng” nằm trong túi HSĐXKT đang được xem xét, tuy nhiên, đơn vị tư vấn trong quá trình xem xét hồ sơ không yêu cầu nhà thầu giải trình, không tạo điều kiện để nhà thầu có ý kiến và chứng minh rõ năng lực tài chính để phục vụ thi công công trình (nếu trúng thầu).

Trả lời kiến nghị này, theo Ban QLĐTXDCT Nhà Bè, trong quá trình đánh giá HSĐXKT, để đảm bảo “việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp”, BMT chỉ yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung chưa rõ ràng, những nội dung nào HSĐXKT của nhà thầu đã thể hiện rõ thì BMT không tiến hành làm rõ. Do đó, BMT không yêu cầu nhà thầu làm rõ cam kết tín dụng của nhà thầu nộp trong HSĐXKT vì nội dung của cam kết này đã được nêu cụ thể trong văn bản cấp tín dụng của ngân hàng trong HSDT.

Ngân hàng lo ngại

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội cho biết đang rất băn khoăn với những trả lời của Ban QLĐTXDCT Nhà Bè.
Sau khi các nhà thầu có văn bản kiến nghị, Ngân hàng TMCP Quân đội – đơn vị cấp thư xác nhận cung cấp tín dụng cho hai nhà thầu Phúc Lộc và Đại Việt - đã có văn bản gửi Ban QLĐTXDCT Nhà Bè.

Theo Ngân hàng, căn cứ vào Quy chế cho vay số 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì tại thời điểm cấp  tín dụng, Ngân hàng phải có đầy đủ hồ sơ chi tiết về dự án đầu tư của Quý ban để thẩm định theo đúng quy định.  “Căn cứ vào Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5 Điều7 Quy chế cho vay số 1627/2001/QĐ-NHNN; yêu cầu của HSMT và của Công ty Đại Việt, Ngân hàng chúng tôi đã phát hành Thư xác nhận cấp tín dụng cho Công ty Đại Việt để dự thầu. Cả 3 Thư xác nhận tín dụng nêu trên đều đáp ứng nội dung, thời gian, hạn mức đúng bằng với thời gian và giá trị theo yêu cầu tại tiêu chí đánh giá tài chính mà Bên mời thầu đưa ra và hoàn toàn phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Quân đội”.

Đồng thời, Ngân hàng TMCP Quân đội khẳng định: “Ngân hàng chúng tôi đề nghị Ban QLĐTXDCT huyện Nhà Bè xem xét tính pháp lý của việc xác nhận cung cấp tín dụng cho Đại Việt để thực hiện đấu thầu và thi công các gói thầu nêu trên”.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội cho biết, họ đang rất băn khoăn với những trả lời của Ban QLĐTXDCT Nhà Bè. “Chúng tôi là ngân hàng, cho vay phải có điều kiện và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc cấp thư xác nhận cung cấp tín dụng cho nhà thầu là việc thường xuyên của ngân hàng. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận phản hồi của các nhà thầu về tính không đạt của thư xác nhận như vậy. Chúng tôi sẽ trao đổi hơn để làm rõ nội dung này”.