(BĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Nhà máy Điện BOT Vĩnh Tân 1 duy trì sản lượng phát điện đạt 4,1 tỷ kWh, đáp ứng khoảng 3,1% nhu cầu hệ thống điện Việt Nam. Quá trình sản xuất bảo đảm 4 tại chỗ.
Lo ngại thiếu hụt nguyên vật liệu cho sản xuất ảnh 1

Ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1

Để bảo đảm nhu cầu phát điện, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 thường xuyên phải nhập các nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, từ khi áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam, việc quản lý đối với lái xe vận chuyển hàng hóa phục vụ Nhà máy phát sinh một số bất cập do chỉ đạo thiếu nhất quán từ các cấp quản lý khác nhau. Cụ thể, Tổ giám sát phòng chống dịch tại địa phương yêu cầu sau khi giao hàng, các đơn vị cung cấp hàng phải thay lái xe, không được sử dụng lái xe cũ đối với lô hàng sau. Yêu cầu thay lái xe là chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, nhưng là áp dụng đối với giao hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, để hạn chế lây nhiễm trong khu vực dân cư. Trong khi đó, việc giao hàng phục vụ sản xuất cho Nhà máy chỉ tiến hành tại 1 địa điểm cố định, đảm bảo 5K, hạn chế giao tiếp. Hoạt động vận chuyển vật tư cho Nhà máy phải thường xuyên, kéo dài, nếu thay lái xe liên tục thì các nhà cung cấp không đủ lái xe. Nếu không có đủ vật tư, nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến sản xuất cũng như công tác bảo đảm môi trường. Vì thế chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện cho lái xe cung cấp nguyên liệu, vật tư ra vào Nhà máy thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, lo ngại thứ hai của chúng tôi là việc đưa các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam để chuẩn bị cho công tác đại tu Tổ máy số 2 của Nhà máy theo kế hoạch vào tháng 9 tới. Nếu chậm đưa chuyên gia nước ngoài vào, chậm kế hoạch đại tu thì có thể ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định của Nhà máy. Công ty hy vọng đối với chuyên gia nước ngoài của Công ty vào Việt Nam phục vụ cho Nhà máy đã tiêm đủ liều vaccine sẽ được cơ quan quản lý tại địa phương hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.