(BĐT) - Nguồn tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) cho biết, ngày 25/9/2017, gần 197 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Nhiệt điện Cẩm Phả, mã chứng khoán: CPC) sẽ giao dịch trên sàn giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống điện quốc gia. Công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện chạy than Cẩm Phả tại Quảng Ninh với công suất 1x300MW có tính đến mở rộng thành 600MW ở giai đoạn 2 theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 29/1/2003 của Thủ tướng. Tổng công ty Điện lực - TKV - CTCP đang đại diện nắm giữ cổ phần chi phối phần vốn tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV.

Về kết quả kinh doanh, năm 2016 doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 2.404 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, trong khi 2015 lỗ 274 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu 1.661 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2016, lợi nhuận sau thuế âm 52 tỷ đồng, cùng kỳ 2016 âm tới 348 tỷ đồng.

Nhiệt điện Cẩm Phả có vốn điều lệ đăng ký là 2.179 tỷ đồng, vốn thực góp là hơn 1.969 tỷ đồng. Do Công ty có lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là hơn 559 tỷ đồng nên Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2016.

Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Nhiệt điện Cẩm Phả đã được Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua thì kết quả sản xuất kinh doanh lỗ hơn 73 tỷ đồng, vì vậy chưa có kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017. Kết thúc năm tài chính năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh nếu có lãi vượt số lỗ lũy kế đến 31/12/2016, Công ty sẽ có tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phân chia lợi nhuận.