(BĐT) - Công ty CP Bột Giặt Lix (mã chứng khoán: LIX) thông qua kế hoạch trả cổ tức đợt cuối năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6 và ngày thanh toán là 30/6.

Như vậy, với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 32,4 tỷ đồng cho cổ đông.

Trong quý I/2021, LIX ghi nhận doanh thu đạt 699 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,6% và 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23,1% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 55,2 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 22,5% kế hoạch năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LIX tăng 3,4% so với đầu năm lên 1.052,6 tỷ đồng.