(BĐT) - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 và 5 năm tiếp theo. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong năm nay lần lượt đạt 3.059 tỷ đồng và 20 tỷ đồng, đều giảm khoảng 38% so với con số đạt được năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lilama cho biết, các dự án lớn mà Công ty đang làm tổng thầu EPC/nhà thầu phụ đã thực hiện phần lớn công việc trong năm 2020 và các năm trước nên không còn nhiều để ghi nhận doanh thu trong năm nay.

Về kế hoạch 5 năm tới, Lilama dự kiến doanh thu năm 2022, 2023 lần lượt là 3.343 tỷ đồng và 3.987 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng lên 24 tỷ đồng và 33 tỷ đồng. Doanh thu của Tổng công ty dự kiến tăng mạnh trong năm 2024 lên hơn 7.220 tỷ đồng, sau đó tăng trưởng khoảng 2% lên 7.410 tỷ đồng trong năm 2025. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu cho 2 năm này lần lượt ở mức 67 và 81 tỷ đồng.