Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Liên hiệp Hợp tác xã t hương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ thu gom xử lý bùn và mỡ thải của hệ thống xử lý nước thải năm 2024”.

Kính mời Quý Công ty tham gia dự thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 đồng, tại địa chỉ lầu 17 - Tòa nhà số 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/5/2024 đến 14 giờ 00 phút ngày 07/6/2024 (trong giờ làm việc hành chính; thứ Bảy làm việc từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút).

Nhà thầu phải cung cấp một bảo đảm dự thầu, là một phần của hồ sơ dự thầu, trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu theo quy định cụ thể tại hồ sơ mời thầu.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 07/6/2024.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 07/6/2024 tại số 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Saigon Co.op kính mời đại diện nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên (nhà thầu tham dự thầu cử đại diện và kèm theo giấy giới thiệu).

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tham dự thầu vui lòng liên hệ: Anh Nguyễn Văn Hùng - ĐT: 0911.822.186 hoặc 0918.991.168 - Phòng Quản lý chất lượng. Đ/c: Lầu 17 - Tòa nhà số 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề