(BĐT) - Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu PR-1.2 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu PR-1.2 gồm các hạng mục xây dựng kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài trong Khu đô thị Đông Nam; xây dựng tuyến cống chung cấp 2 (đường Thống Nhất - Võ Thị Sáu - Ngô Gia Tự - Hải Thượng Lãn Ông đến kênh Tấn Tài), có giá dự toán 113,227 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Tiểu dự án là 1.962,367 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Theo kết quả mở thầu, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty CP Xây dựng số 12, với giá trúng thầu là 109,668 tỷ đồng, giảm 3,1% sau đấu thầu. Gói thầu được triển khai trong 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dữ liệu Báo Đấu thầu cho thấy, 5 năm qua, Vinaconex và các công ty thành viên đã trúng hàng trăm gói thầu trên phạm vi cả nước. Với tư cách nhà thầu độc lập, Vinaconex được công bố trúng khoảng 30 gói thầu. Chiếm đa số trong đó là những gói thầu lớn, quy mô vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

5 năm qua, Công ty CP Xây dựng số 12 được công bố trúng trên 40 gói thầu, trong đó, nhiều gói thầu quy mô hàng trăm tỷ đồng.