(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở để bán tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư được chỉ định thầu Dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư Tài chính VIF Việt Nam - Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Tân Phát (Liên danh VIF - Tân Phát).

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến 371,9 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án là 3 năm. Nhà đầu tư được chỉ định thầu là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển Dự án.

Mục tiêu của Dự án là nhằm xây dựng tổ hợp khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở để bán với các hạng mục công trình bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại TP. Bắc Ninh.