(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình (bên mời thầu) vừa công bố lựa chọn Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu - Công ty CP Kỹ thuật môi trường và Xây dựng CEEN là nhà thầu trúng Gói thầu QLVH-1 Chi phí quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 10 năm thuộc Dự án Quản lý vận hành hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Ninh Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 80,228 tỷ đồng, giảm 0,192 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2%; thời gian thực hiện hợp đồng 10 năm, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu QLVH-1 sử dụng nguồn thu từ phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, ngân sách tỉnh Ninh Bình cấp bù, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu ngày 8/2/2021. Gói thầu do UBND thành phố Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Ngày 8/4/2021, cán bộ của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoa Đăng Vĩnh Phúc và Công ty CP Tập đoàn MKV. Trong Liên danh trúng thầu, Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu đảm nhận 80% khối lượng công việc, Công ty CP Kỹ thuật môi trường và Xây dựng CEEN đảm nhận 20%. Chủ đầu tư và Liên danh trúng thầu đang thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.