(BĐT) - Tổng Công ty (TCT) Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (bên mời thầu -BMT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp thuộc Dự án Phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú (Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá dự toán Gói thầu là 439,281 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Liên danh TCT 36 - Công ty CP Xây dựng số 5 được lựa chọn trúng thầu với giá 364,585 tỷ đồng.

Đối thủ duy nhất của Liên danh trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Minh Thông - Công ty CP Công trình giao thông Công Chánh. Liên danh này đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật. Giá dự thầu sau giảm giá là 367,636 tỷ đồng, xếp hạng thứ hai. Hai thành viên trong liên danh bị loại đều đã từng trúng các gói thầu lớn tại BMT nêu trên.

Đặc biệt, Công ty CP Công trình Giao thông Công Chánh đã hai lần liên danh với Công ty CP Xây dựng số 5 - đối tác liên danh với TCT 36 tại gói thầu nêu trên, trúng 2 gói thầu khác của TCT Cấp nước Sài Gòn. Cụ thể, tháng 11/2019, liên danh này trúng Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn Văn Linh (từ sông Sài Gòn đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ), Quận 7. Tháng 11/2017, Liên danh trúng Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng hạng mục 1 thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Huỳnh Tấn Phát (Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn Bình).