(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 Xây dựng công trình thuộc Dự án Đường tỉnh 662B (xã Ia Ake - Chư A Thai, huyện Phú Thiện đi huyện Ia Pa), tỉnh Gia Lai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên - Công ty CP Xây dựng thương mại Hoàng Đức Sang (gọi tắt là Liên danh Thuận Nguyên - Hoàng Đức Sang) với giá trúng thầu là 111,34 tỷ đồng, giá gói thầu là 116,66 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 550 ngày. Loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dự án sử dụng vốn từ nguồn ngân sách tỉnh Gia Lai, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Gói thầu số 01 lựa chọn nhà thầu qua mạng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Tại thời điểm đóng thầu chỉ có liên danh nêu trên nộp hồ sơ dự thầu.

Theo tìm hiểu, cả hai thành viên trong Liên danh trúng thầu đều có địa chỉ tại Gia Lai. Từ tháng 11/2015 đến nay, Nhà thầu Thuận Nguyên được công bố trúng 49 gói thầu, trong đó có 11 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai mời thầu.  Nhà thầu Hoàng Đức Sang được công bố trúng 8 gói thầu kể từ tháng 3/2016 đến nay, trong đó có 2 gói thầu do Ban này mời thầu.