Liên danh Sơn Hải - Lê Minh trúng gói thầu xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL1 Thi công xây dựng đoạn Km245+878 - Km257+853,58 thuộc Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Minh được công bố trúng thầu với giá 395,457 tỷ đồng, giảm 13,4% so với giá dự toán của Gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 518 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại gói thầu này, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trung Thành - Công ty TNHH Phúc Thành An xếp hạng thứ hai.

Chuyên đề