(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường sắt (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-HNV-05 Nâng cấp ke ga, mái che ga Chợ Sy, ga Vinh; nâng cấp khu gian từ Trường Lâm - Vinh (Km237+790 - Km319+020) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, Tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu XL-HNV-05 được đấu thầu rộng rãi trong nước, đóng/mở thầu ngày 12/8/2020. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) - Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR). Giá trúng thầu là 143,399 tỷ đồng, giá gói thầu là 143,665 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Có 3 nhà thầu tham dự, trong đó, Liên danh Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên - Công ty CP Đường sắt Quảng Bình bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Liên danh Công ty CP Công trình 6 bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt có địa chỉ tại Hà Nội. Trong 4 năm qua, Công ty được công khai trúng khoảng 20 gói thầu. Trong đó, ngoài gói thầu vừa trúng, Công ty còn trúng 5 gói thầu xây lắp khác thi công cải tạo, nâng cấp các đoạn khác nhau trên Tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trong vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Công ty trúng 5 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu trên 500 tỷ đồng.

Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh có địa chỉ tại Nghệ An. Trong 4 năm qua, Công ty được công bố trúng 15 gói thầu, quy mô dao động từ vài trăm triệu đồng đến hơn trăm tỷ đồng. Gói thầu XL-HNV-05 là gói thầu quy mô lớn nhất nhà thầu này được công khai trúng thầu.