(BĐT) - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bên mời thầu - BMT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 Thi công nạo vét duy tu luồng thuộc Dự án Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá được phê duyệt là 139,446 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đóng thầu ngày 12/6/2020.

BMT cho biết, có 3 nhà thầu tham dự. Theo đó, Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai trúng thầu với giá 139,134 tỷ đồng, giảm 0,2% so với giá gói thầu. Hợp đồng thực hiện trong 128 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trong số 2 nhà thầu bị loại, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô không đạt ở bước đánh giá kỹ thuật; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong hơn 4 năm qua, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân được công bố trúng 27 gói thầu, chiếm đa số là những gói thầu lớn, quy mô từ vài trăm tỷ đến vài nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý là Gói thầu số 24 thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Công ty liên danh với 2 nhà thầu khác trúng thầu, với giá trị 3.445,22 tỷ đồng, được công bố trúng thầu trong tháng 7/2020.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy được công khai trúng 13 gói thầu trong 3 năm trở lại đây. Các gói thầu có quy mô từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng.