(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hòa vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16aXLTB Thi công và lắp đặt thiết bị toàn bộ dự án (giai đoạn 1) thuộc Dự án Mở rộng đường ven biển TP. Tuy Hòa (đường Lê Duẩn nối dài giai đoạn 2), đoạn từ Km4+205,28 - Km8+268,13.
Liên danh Nắng Ban Mai - Trung Thuận trúng Gói thầu thuộc Dự án Mở rộng đường ven biển TP. Tuy Hòa với giá 117,353 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên danh Nắng Ban Mai - Trung Thuận trúng Gói thầu thuộc Dự án Mở rộng đường ven biển TP. Tuy Hòa với giá 117,353 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 117,385 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 210 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách TP. Tuy Hòa.

Có 2 nhà thầu tham dự, kết quả là Liên danh Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai - Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận trúng thầu với giá 117,353 tỷ đồng, giảm giá 0,02% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 245 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Liên danh Công ty CP 873 Xây dựng công trình giao thông - Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh - Công ty TNHH Xây lắp điện Quang Huy bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong 4 năm qua, Nhà thầu Nắng Ban Mai được công bố trúng 26 gói thầu, trong đó riêng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hòa là 12 gói thầu. Bên cạnh vai trò đối thủ tại gói thầu vừa trúng, Nắng Ban Mai từng là đối tác của Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh khi liên danh trúng một số gói thầu.

5 năm qua, Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận được công khai trúng khoảng 37 gói thầu, đều trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chủ yếu có quy mô dưới 20 tỷ đồng.