(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình, trạm thu phí và cung cấp, lắp đặt thiết bị (trừ đường gom hai bên tuyến) thuộc Dự án Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng cầu 75 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh - Công ty TNHH Mạnh Cường - Công ty CP Xây dựng số 1 Quảng Ninh - Công ty CP Tư vấn xây lắp đầu tư An Phú Quảng Ninh. Giá trúng thầu là 506,407 tỷ đồng, giảm 4,5% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện là 150 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đối thủ của liên danh 6 nhà thầu này là Tổng công ty Thăng Long và Liên danh Công ty CP Công trình 207 - Công ty CP Tập đoàn Đông Đô. Cả hai nhà thầu này đều trượt ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Hồ sơ mời thầu gói thầu trên yêu cầu, trường hợp nhà thầu tham gia với tư cách độc lập, doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm gần đây từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 795 tỷ đồng; nguồn lực tài chính sẵn có để thực hiện Gói thầu là 159 tỷ đồng; có ít nhất 1 hợp đồng có quy mô, tính chất tương tự với Gói thầu đang xét thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây trị giá 371 tỷ đồng. Đối với nhà thầu liên danh, tương ứng với phần công việc đảm nhận, từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu về doanh thu, nguồn lực tài chính sẵn có và giá trị hợp đồng tương tự.