(BĐT) - Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin vừa công bố lựa chọn Liên danh Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh - Công ty TNHH HHC Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh - Công ty CP Hoàng Trường trúng Gói thầu số 01 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Công trình thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu 354,31 tỷ đồng, giá gói thầu 354,32 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giảm giá 0,002%. Thời gian thực hiện hợp đồng 220 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đây cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Theo tìm hiểu, nhiều năm qua, Liên danh 5 nhà thầu trên liên tục trúng các gói thầu vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. Tại Gói thầu số 03 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Công trình thuê ngoài khoan lỗ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020, Liên danh trúng thầu với giá 747,7 tỷ đồng; Gói thầu số 02 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2019 là 657 tỷ đồng.

Năm 2018, bên mời thầu này cũng lựa chọn Liên danh 5 nhà thầu trên thực hiện Gói thầu số 01 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài vận chuyển đất, đá năm 2018 (giá trúng thầu 314,3 tỷ đồng) và Gói thầu số 01 Vận chuyển đất đá thuộc Dự án Bổ sung vận chuyển đất đá khai trường mỏ năm 2018 (giá trúng thầu 45,6 tỷ đồng)...