(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 06 Thi công xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt thuộc Dự án Xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư.

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư 18 - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH Nam Phan - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 26/3 trúng thầu với giá 396,95 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 697 ngày (rút ngắn 33 ngày so với tiến độ mời thầu).

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó 2 nhà thầu bị loại, gồm: Công ty TNHH Xây lắp điện Quang Huy (bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính); Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt - Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty CP Xây dựng số 16 Thăng Long (bị loại vì không đạt yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm do thành viên Liên danh có lịch sử không hoàn thành hợp đồng).

Đường vành đai thành phố Đà Lạt theo quy hoạch được phê duyệt dài 19 km, với quy mô nền đường rộng từ 10 - 24m. Việc đầu tư xây dựng đường vành đai Đà Lạt nhằm ''gỡ nút thắt'' trong ùn tắc giao thông hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng.