(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh (chủ đầu tư trực tiếp mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 30 thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 30 bao gồm các nội dung thi công xây dựng công trình đê Hải Thành Hòa - đoạn 2; đê Mỹ Long và đê Long Hữu - Hiệp Thạnh. Gói thầu sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, được đấu thầu rộng rãi trong nước. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Phước An - Công ty CP Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội trúng thầu với giá 142,464 tỷ đồng, giảm 0,4% so với giá gói thầu (143,1 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trong 3 nhà thầu tham dự, 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, gồm: Công ty CP Xây dựng Minh Anh, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Ngoài Gói thầu số 30, 3 nhà thầu liên danh nêu trên từng trúng 3 gói thầu khác có giá trị lần lượt là 89,06 tỷ đồng, 43,938 tỷ đồng và 307,522 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong hơn 4 năm qua, Nhà thầu Chấn Hưng từng được công bố trúng khoảng 20 gói thầu. Nhà thầu Đại Phước An được công bố trúng 16 gói thầu. Còn Nhà thầu Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội được công bố trúng 19 gói thầu.