(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) - Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (PCC2) - Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long vừa được lựa chọn trúng thầu Gói thầu số 8 Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp đường dây đấu nối từ vị trí T19 đến vị trí ĐN (đoạn G4 - ĐN, bao gồm G4) thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu này do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền nam Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia mời thầu. Giá trúng thầu của Liên danh này là 342,735 tỷ đồng (giảm 222 triệu đồng so với giá gói thầu). Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Theo tìm hiểu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và cả 3 đều chào vượt giá so với giá gói thầu. Sau khi xem xét, Chủ đầu tư đã quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và phê duyệt lại dự toán của Gói thầu.