Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu giao thông hơn 106 tỷ đồng tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông tỉnh Điện Biên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp của Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (Đường tỉnh 147) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tùng Lâm - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Lộc - Công ty TNHH Số 17 tỉnh Điện Biên trúng thầu với giá 106,202 tỷ đồng, giảm 0,105 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ giảm giá gần 0,1%; thời gian thực hiện hợp đồng 34 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu nêu trên sử dụng vốn ngân sách trung ương, được đấu thầu rộng rãi qua mạng; đóng thầu ngày 18/1/2022, có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Ngày 19/1/2022 (1 ngày sau thời điểm mở thầu), có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Ngày 20/1/2022, Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo tìm hiểu, tháng 12/2021, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã lựa chọn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Lộc trúng Gói thầu Xây lắp số 09 (giá trúng thầu 84,9 tỷ đồng) và lựa chọn Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tùng Lâm trúng Gói thầu Xây lắp số 10 (giá trúng thầu là 69,2 tỷ đồng) của Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên. Hiện nay, 2/3 thành viên của nhà thầu trúng thầu đang thi công 2 gói thầu quy mô lớn do Ban QLDA mời thầu.

Chuyên đề