(BĐT) - Công ty CP LICOGI 16 vừa được Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ định thầu thực hiện Gói thầu “XL04-QL1: Km46+00 - Km65+00” thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT”.

Hợp đồng gói thầu này sẽ được thực hiện theo đơn giá điều chỉnh. Giá trúng thầu của LICOGI 16 là hơn 218,686 tỷ đồng, thấp hơn chỉ 16,028 triệu đồng so với giá gói thầu.

Công ty CP LICOGI 16 hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng các công trình giao thông; xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện…

LICOGI 16 có mã cổ phiếu là LCG, vốn điều lệ lên tới gần 762,5 tỷ đồng.