Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương phải đẩy nhanh kiểm tra học kỳ II, cho học sinh nghỉ hè. Trong khi đó, nhiều tỉnh chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

Nhiều địa phương như An Giang, Cà Mau cho học sinh tạm dừng đến trường trong khi Vĩnh Long quyết định kết thúc năm học sớm vì dịch Covid-19.

Trong đó, có 24 tỉnh, thành phố có lịch học trở lại bình thương. Các tỉnh còn lại tiếp tục điều chỉnh lịch học cho học sinh cho đến khi có thông báo mới.

Các tỉnh, thành phố đi học bình thường:

Lịch đi học, nghỉ học mới nhất của 63 tỉnh, thành cả nước ảnh 1

Các địa phương nghỉ học đến khi có thông báo mới:

Lịch đi học, nghỉ học mới nhất của 63 tỉnh, thành cả nước ảnh 2
Lịch đi học, nghỉ học mới nhất của 63 tỉnh, thành cả nước ảnh 3
Lịch đi học, nghỉ học mới nhất của 63 tỉnh, thành cả nước ảnh 4

Trong số các địa phương chủ trương cho học sinh nghỉ học, chuyển từ dạy trực tiếp sang dạy trực tuyến có 12 địa phương quyết định cho học sinh mầm non, Tiểu học, THCS, THPT nghỉ hè sớm sau khi hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ II.

Theo Tiền Phong