(BĐT) - Sáng ngày 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Đầu tư công sửa đổi.
Toàn cảnh Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Lê Sơn

Toàn cảnh Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Lê Sơn

Chia sẻ tại buổi họp báo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, một trong những điểm mới của Luật Đầu tư công sửa đổi là đã thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, quy định 2 loại vốn đầu tư công, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đây là một thay đổi nhằm đảm bảo thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước, mang ý nghĩa rất quan trọng, dẫn tới thay đổi các quy trình, trình tự, thủ tục về dự án và kế hoạch đầu tư công, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của ngân sách nhà nước như trước đây (ví dụ như có sự phân biệt giữa ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái quốc gia, tín dụng đầu tư...).

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư công sửa đổi đã tháo gỡ vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện đầu tư công, đó là trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Luật phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vừa bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan Quốc hội, hội đồng nhân dân, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, xử lý được những tình huống phức tạp như dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thuộc các cấp ngân sách khác nhau.

Luật Đầu tư công sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.