Công ty đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2019 với doanh thu đạt 106 tỷ đồng, giảm 91% cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa bất động sản là 66 tỷ đồng, giảm mạnh so con số 1.216 tỷ đồng quý IV/2018; doanh thu dịch vụ tăng từ 17 tỷ lên 40 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 349 tỷ đồng, so với con số 6 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu là thu từ hoạt động thanh lý khoản đầu tư dài hạn. Trong kỳ, HĐQT công bố việc chuyển nhượng 7,2 triệu cổ phần Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Gia Lộc thu về lợi nhuận không thấp hơn 69 tỷ đồng, chuyển nhượng gần 26 triệu cổ phần Công ty đại ốc Bình Nguyên dự kiến lợi nhuận 222 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lãi sau thuế đạt 255 tỷ đồng, giảm 22%. Trước đó, công ty cho biết trong quý cuối năm 2019 sẽ có các nguồn thu quan trọng giúp vượt mức kế hoạch đã đề ra như việc bàn giao dự án Marina Tower, Khu đô thị thông minh Viva Park, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu đô thị thông minh Thành Đô và khu đô thị thương mại The Viva City…nhưng báo cáo cho thấy lợi nhuận chủ yếu từ việc thanh lý khoản đầu tư dài hạn.

LDG báo lãi quý IV giảm 22% ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Cả năm, LDG báo doanh thu giảm 54% xuống 785 tỷ đồng. Lãi sau thuế 603 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Công ty thực hiện được 24% chỉ tiêu doanh thu và 100% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm, công ty có tổng tài sản 5.848 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Tổng khoản phải thu chiếm 55% tài sản công ty, ghi nhận ở mức 3.219 tỷ đồng, gấp đôi đầu kỳ. Riêng khoản phải thu dài hạn tăng 941 tỷ đồng lên 1.385 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn tăng 684 tỷ lên 1.834 tỷ đồng.

Theo NDH