(BĐT) - Ngày 17/11, Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 10 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi 15 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian trả cổ tức dự kiến từ ngày 2/12/2020.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 438,46 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 66,14 tỷ đồng và 52,17 tỷ đồng, tăng 13% và 12,65% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 590 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 74,32% kế hoạch doanh thu và vượt gần 2% mục tiêu lợi nhuận năm.