Lấy ý kiến về cơ chế đặc thù trong quản lý vốn đầu tư

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định cơ chế đặc thù trong quản lý vốn đầu tư và xây dựng đối với dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Theo Dự thảo Nghị định, nghị định này sẽ áp dụng đối với các dự án, công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô nhỏ, có kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của người dân (gọi tắt là dự án nhóm C, quy mô nhỏ); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo Nghị định lưu ý, các dự án nhóm C phải đảm bảo tiêu chí: thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp; công trình nằm trên địa bàn 1 xã và do UBND xã quản lý; tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng và thuộc Danh mục dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù do UBND tỉnh ban hành.        

Chuyên đề

Kết nối đầu tư