(BĐT) - Bộ Xây dựng đang công bố lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sửa đổi), thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư sửa đổi đã có những quy định mới về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Ngoài ra, hiện nay đã xuất hiện các dự án phát triển đô thị có quy mô lớn và rất lớn nhưng chưa có quy định cụ thể điều chỉnh đối tượng này như xác định phạm vi, quy mô, nội dung đầu tư, cách thức phân chia dự án thành phần, mô hình quản lý cho phù hợp. Trong khi đó, những dự án nhỏ thì chưa có quy định để tháo gỡ cải cách thủ tục hoặc giảm những nội dung kiểm soát. Điều này dẫn tới các dự án với nhiều quy mô khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một quy định chung áp dụng… Do đó, cần thiết phải có quy định thay thế các quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Bộ Xây dựng cho biết, Nghị định mới nhằm đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch, từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường…