(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa hoàn thành Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam (DMNNVN). Dự thảo đang được đăng tải công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm 5 cấp được phân theo kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn. Ảnh: Lê Tiên

Theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm 5 cấp được phân theo kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, DMNNVN đã có căn cứ pháp lý để thực hiện. Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 24 Luật Thống kê quy định Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia trong đó có DMNNVN.

Trên thực tế, DMNNVN hiện chưa được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở để áp dụng. DMNNVN 2008 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành tạm thời được sử dụng trong các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở hiện đã bộc lộ một số hạn chế. Do đó, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: “DMNNVN cần được ban hành để phù hợp với điều kiện thực tế”.

Về nguyên tắc, DMNNVN sẽ phản ánh  tất cả các công việc trong hoạt động kinh tế - xã hội ở nước ta trong một giai đoạn nhất định. Danh mục cũng kế thừa những nghề đã áp dụng tốt trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở và các cuộc điều tra khác. Các nghề trong DMNNVN phải thu thập được số liệu thực tế. Danh mục nghề nghiệp bảo đảm cập nhật được các nghề mới phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, DMNNVN xây dựng phù hợp với Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Theo Dự thảo, DMNNVN gồm 5 cấp được phân theo kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn.