Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bổ sung Dự án CRIEM Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung thuộc Hợp phần 2 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định.

Theo tìm hiểu, UBND tỉnh Bình Định vừa có chủ trương bổ sung hạng mục tuyến đường dây 0,4kV và đơn vị quản lý vận hành hệ thống nước sạch Sông Vố và An Trung.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) có tổng mức đầu tư là 909,049 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với tổng số vốn vay là 29 triệu USD (tỷ lệ vay lại là 50% - 14,5 triệu USD).

Dự án thành phần tỉnh Bình Định có 3 hợp phần. Trong đó, Hợp phần 1 Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông gồm 4 gói thầu xây lắp: Gói thầu BD-CW01 Nâng cấp tuyến đường ĐT.637 đoạn từ Vĩnh Quang - thị trấn Vĩnh Thạnh; Gói thầu BD-CW02 Nâng cấp tuyến đường từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn; Gói thầu BD-CW04 Nâng cấp tuyến đường liên xã An Hưng đến Tam Quan, huyện Hoài Nhơn; Gói thầu BD-CW03 Nâng cấp tuyến đường thôn Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp đến làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Hợp phần 2 Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số có Gói thầu BD-CW05 Xây dựng hệ thống cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện An Lão (dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024).

Hợp phần 3 Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, đang ở bước lập dự án, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại.

Hiện nay, Gói thầu BD-CW03 đang do Công ty CP Xây dựng công trình 568 thực hiện với giá trúng thầu 155,245 tỷ đồng.

Chuyên đề