(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa đồng ý về mặt nguyên tắc việc triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND huyện Nam Sách được giao tổ chức nghiên cứu, khảo sát và triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách với diện tích khoảng 40 ha.

UBND Tỉnh yêu cầu việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được triển khai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương cũng chấp thuận đề xuất của Liên danh Công ty CP Đầu tư dịch vụ Hưng Hải - Công ty TNHH MTV Thương mại Phương Anh HD về việc tài trợ kinh phí lập, thẩm định và công bố Quy hoạch (không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào).