(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương cho phép lập 2 quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới tại huyện Tứ Kỳ và huyện Kim Thành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ có diện tích khoảng 17.584,8 m2. Kinh phí lập quy hoạch từ nguồn vốn ngân sách đấu giá quyền sử dụng đất hoặc từ các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới phía Bắc đường 5B, thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành có diện tích khoảng 9,5 ha. Kinh phí lập quy hoạch sử dụng từ nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.