Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức, quản lý thu phí sử dụng đường bộ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước./.
Lập đoàn kiểm tra thu phí đường bộ tại các trạm đăng kiểm
Theo Vietnam+