(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao Sở Văn hóa và Thể thao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 3 dự án tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao của Tỉnh (Trung tâm).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 dự án này bao gồm: Dự án Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu tại Trung tâm (nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Tỉnh, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư); Dự án hoàn thiện, mở rộng, nâng cấp bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm (nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Tỉnh, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư); Dự án Đầu tư xây dựng mới Nhà khách cho Trung tâm (nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Tỉnh, nguồn đầu tư phát triển).