(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh với mục đích nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo cơ chế chính sách để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư khai thác nguồn nguyên vật liệu xây dựng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, vật liệu xi măng sẽ được giữ nguyên quy hoạch khai thác các mỏ trên địa bàn. Vật liệu xây dựng được xác định nhu cầu đến năm 2020 tăng cao, dự báo nhu cầu vật liệu xây tăng đều hàng năm 2% - 3%, đến năm 2022. Do đó, định hướng đến năm 2030 đảm bảo cân đối giữa vật liệu xây không nung trên tổng sản phẩm vật liệu xây; ưu tiên đầu tư vật liệu xây không nung loại nhẹ, đa dạng chủng loại, phù hợp công nghệ tiên tiến...