Trước khi trúng cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh này.
Các nhân sự mới ra mắt sau bầu cử.

Các nhân sự mới ra mắt sau bầu cử.

Sáng 6/12, tại ngày làm việc thứ 2 kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), các đại biểu thông qua bỏ phiếu 100% tán thành ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước khi trúng cử, ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, được UBND tỉnh giới thiệu đảm nhiệm chức vụ mới thay cho ông Nguyễn Thanh Dương, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa mới nghỉ chế độ.

Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên UBND tỉnh. Cụ thể, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Phạm Thị Hồng Loan – Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đã nghỉ chế độ theo quy định.

Tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh với số phiếu nhất trí cao gồm ông Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Văn Cài – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai và ông Hoàng Quốc Hương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai./.

Theo VOV