Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, 11 viên chức quản lý Nhà máy In tiền quốc gia không được nhận khoản thưởng trị giá gần một tỷ.
Tiền thưởng của lãnh đạo Nhà máy In tiền do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tiền thưởng của lãnh đạo Nhà máy In tiền do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Báo cáo lương thưởng 2017 của Nhà máy In tiền quốc gia – Công ty TNHH MTV cho thấy, tính đến cuối năm có 11 viên chức quản lý và 727 người lao động trực tiếp làm việc tại đây.

Quỹ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động xấp xỉ 202 tỷ đồng, giảm đáng kể so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm. Thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động là 17,8 triệu đồng.

Đối với viên chức quản lý, mức lương cơ bản bình quân là 27,5 triệu đồng mỗi tháng. Nhà máy dự kiến chia thưởng xấp xỉ một tỷ đồng, nhưng do không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận nên toàn bộ được chuyển sang năm nay.

Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là hai lãnh đạo có thu nhập cao nhất, lần lượt là 45,5 triệu đồng và 44 triệu đồng mỗi tháng, tương đương cả năm hơn 530 triệu đồng.

Theo nguyên tắc xác định lương thưởng, Nhà máy In tiền là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hoá đặc biệt nên tiền thưởng của người quản lý phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà máy ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác năm ngoái đạt 2.183 tỷ đồng, kém kế hoạch đề ra 0,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với năm trước, lên trên 56 tỷ đồng nhưng cũng mới hoàn thành 83% kế hoạch. Chu kỳ lợi nhuận thường lãi lớn trong nửa đầu năm và giảm dần hoặc lỗ trong sáu tháng còn lại. Năm nay, nhà máy đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 2.344 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Vnexpress