(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, từ ngày 16/3 - 18/4/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT; tổng chi phí thực hiện dự kiến 359 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại thị trấn Lộc Bình mở rộng, xã Đồng Bục và xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm. Dự án gồm 3 hợp phần: cầu, đường và hạ tầng khu tái định cư. Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện là rộng rãi quốc tế.

Mục tiêu của Dự án là cụ thể hóa Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình, Quy hoạch tổng thể các điểm dân cư đô thị huyện Lộc Bình đến năm 2020; phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, góp phần ổn định dân cư và nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực.