Lăng kính đấu thầu ngày 7/2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Một nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp và thiết bị tại Vĩnh Phúc bị loại vì hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu do chưa thực hiện xong. Bên cạnh đó, một gói thầu xây lắp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải hủy thầu do nhà thầu chào vượt giá gói thầu.

Bị loại vì hợp đồng tương tự chưa thực hiện xong

UBND phường Đồng Tâm (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Hạ ngầm cấp điện, cấp nước sinh hoạt cho các khu dân cư Lai Sơn, Đông Đạo, Đồng Hin, song song đường sắt (tuyến phía Nam), CC03 cụm KTXH-TDP Đông Thịnh, Đồng Ấm, Đồng Hóc Thân (giai đoạn 2) và khu dân cư Đông Hòa 2, phường Đồng Tâm. Giá dự toán của Gói thầu là 72,424 tỷ đồng.

Gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó 1 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm. Cụ thể, Liên danh Công ty CP Công nghiệp điện Tân Kỳ - Công ty CP Solar Electric Việt Nam (gọi tắt là Liên danh Tân Kỳ - Solar) đề xuất Hợp đồng số 06/2022/HĐ-XD ngày 23/4/2022 giữa Công ty Tân Kỳ với Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm TP. Vĩnh Yên, giá trị hợp đồng là 43,432 tỷ đồng, công trình có loại kết cấu xây dựng và lắp đặt đường dây và trạm biến áp. Tổ tư vấn đấu thầu xác định, đến thời điểm đóng thầu, gói thầu nêu trên có khối lượng công trình được nghiệm thu đạt 72,36%.

Liên danh Tân Kỳ - Solar cũng đề xuất Hợp đồng số 11112020/ZESE-SEV/HDKT ngày 11/11/2020 giữa Công ty Solar và Công ty CP Zese Việt Nam về việc thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Tổ tư vấn đấu thầu xác định đến thời điểm đóng thầu, Gói thầu đang được Công ty Solar tiếp tục thực hiện phần khối lượng công việc của Phụ lục 1 của Hợp đồng số 11112020/ZESE-SEV/HDKT.

Do vậy, Tổ tư vấn đánh giá, các hợp đồng này không đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.

Gói thầu sau đó được trao cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc với giá trúng thầu 72,302 tỷ đồng.

Chào vượt giá gói thầu

Gói thầu số 3 Xây lắp + thang nâng + máy lạnh thuộc Dự án Trường Mầm Non Tân Phong vừa được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thống nhất T.N thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 13 - 27/12/2022. Giá gói thầu là 25,951 tỷ đồng.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Gói thầu có sự tham dự của 1 nhà thầu là Công ty CP Xây dựng thương mại Hải Đăng Thái Bình. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, do hồ sơ đề xuất tài chính có giá dự thầu vượt giá gói thầu được duyệt nên Tổ chuyên gia thống nhất không xếp hạng nhà thầu ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Gói thầu sau đó được phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề